رییس هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره
ساجد راست بین

شهرساز/ طراح شهر

سوابق تحصیلی

1390 1396          

دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی

دکتری مرمت شهری و احیای بافت تاریخی

 

1387 1390        

دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

سوابق حرفه ای

1398 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر 

 سمت: رییس هیئت مدیره

                                                                                                                      

                                                                                                                            

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1393-      ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: سرپرست بخش مدل‌سازی

§         انجام خدمات مشاوره (بازنگری طرح تفصیلی، بازبینی و تکمیل طرح آماده‌سازی فاز یک، تدوین طرح آماده‌سازی فاز دو، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) محدوده 300 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی ری (1398 – …). کارفرما: گروه سرمایه‌گذاری مبینا، سمت: مدیر پروژه.

 

 

1391 1396         

پروژه‌های شخصی

§         طرح راهبردی شهر جدید نفت و انرژی- جزیره قشم (1391-1392). کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم؛ مشاور: دانشگاه هنر اصفهان، سمت: مدیر پروژه.

§     بکارگیری مدل نوین بهینه­سازی جریان­های شهری با مطالعه موردی تعدادی از میادین شهر تهران (1392-1393). کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         سامان­دهی و ارتقای کیفی محلات منتخب مناطق 14 و 15 شهرداری اصفهان (1393-1394) کارفرما: سازمان زیباسازی شهر اصفهان، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی پارک خلیج فارس شمالی لواسان (1393-1394)، کارفرما: شهرداری لواسان، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی باغ گردویی شهر لواسان- به سبک ژاپنی (1393-1394)، کارفرما: شهرداری لواسان، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی باغ دائمی گل و گیاه شهر لواسان (1395- 1396)، کارفرما: شهرداری لواسان، سمت: مدیر پروژه.

§         ناظر پروژه اجرایی مجتمع مسکونی 250 واحدی نگین آبیدر (1389-1394) کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان.

§         ناظر پروژه اجرایی مجتمع مسکونی 96 واحدی خورشید آبیدر (1390-1395) کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان.

§         مدیر پروژه اجرای پارک قاضی­آباد لواسان (1394-1395) کارفرما: شهرداری لواسان؛ مجری: شرکت آژیراک پناه.

§         مدیر پروژه اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و تکمیل پارک خلیج فارس شمالی(1395-1396) کارفرما: شهرداری لواسان.

 

مقالات منتشرشده

§     راستبین، ساجد. “مدلسازي و تحليل جريان هاي حرکت پياده در بافت هاي تاريخي با رويکرد احيا و پويايي اجتماعي (مطالعه موردي: محله جلفاي اصفهان)”، نشریه علمیپژوهشی مرمت ابنیه و بافت هاي تاریخیفرهنگی دانشگاه هنر اصفهان- چاپ شده

§     راستبین، ساجد. “ارزیابی تغییرات کیفیت هاي شهري در میزان شاخص سرمایه اجتماعی در بافت هاي تاریخی”، نشریه علمیپژوهشی مرمت ابنیه و بافت هاي تاریخیفرهنگی دانشگاه هنر اصفهان – چاپ شده

§     راستبین، ساجد. “کمي سازي کيفيت هاي طراحي شهري (رويکرد هاي پژوهش: روان شناسي محيط و ابعاد اجتماعي طراحي شهري)” نشریه علمی- پژوهشی آرمان شهر- چاپ شده

§         راستبین، ساجد. “رابطه همبستگی بین کیفیت هاي محیطی و تداوم حیات شهري در عرصه­ هاي عمومی شهری”، نشریه علمیپژوهشی باغ نظر- چاپ شده

§     راستبین، ساجد. “اولویت بندی پروژه های شهری در راستای سند چشم انداز محله جلفای اصفهان با بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای داده ها (ANP)”، نشریه علمیپژوهشی باغ نظر، پذیرفته شده برای چاپ

§         راستبین، ساجد. “ارتقاي کیفیت هاي محیطی گامی در جهت توسعه پایدار اجتماعی” نشریه علمیپژوهشی ساخت شهر- چاپ شده

§     راستبین، ساجد. “تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه­ریزی جهت بازآفرینی بافت­های تاریخی”- نشریه علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران- پذیرفته شده برای چاپ

§     راستبین، ساجد. “ارائه مدل مفهومی بهینه­سازی متعامل شبکه جریان­های سواره و پیاده شهری؛ گامی نوین در راستای برنامه­ریزی تحقق­پذیر جهت بازآفرینی بافت­های تاریخی”، نشریه علمی پژوهشی آرمانشهر- چاپ شده

§         راستبین، ساجد. “ارزیابی کیفیت غناي حسی در بافت تاریخی محله دردشت اصفهان”، نشریه علمیپژوهشی هویت شهر- تحت داوري.

§         راستبین، ساجد. “ارائه رویکرد نوین تحلیل سازگاری کاربری­ها در شهر جدید و توسعه­های شهری”، نشریه علمی-پژوهشی آرمان­شهر- تحت داوری.

§     راستبین، ساجد. “پرداخت مدل رگرسیون چند متغیره در تحلیل مطلوبیت کاربری­ها (تطابق با بستر) در شهر جدید و توسعه­های شهری”، نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر- تحت داوری.

§     راستبین، ساجد. “کاربست تکنیک رگرسیون چند متغیره جهت تخمین تقاضای گردشگری شهر جدید”، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی- شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران- تحت داوری.

§     راستبین، ساجد. “محاسبه تراکم بهینه ساخت در شهرهای جدید مبتنی بر مدل بهینه­سازی تحقیق در عملیات (OR)”-نشریه علمی-پژوهشی آرمان­شهر-تحت داوری.

§     راستبین، ساجد. “برنامه­ریزی کاربری اراضی در توسعه­های شهری جدید؛ رویکرد نوین بهینه­سازی با تاکید بر نگرش سیستمی”، نشریه علمی-پژوهشی ساخت شهر- تحت داوری.

§     راستبین، ساجد. “تدوین مدل تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در برنامه­ریزی کاربری اراضی شهر جدید و توسعه­های شهری”، نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر- تحت داوری.

§ Rastbin, S. “Evaluation of Social Capital, Considering Sociability and Walkability in Urban Fabrics; the Case of Isfahan-Iran (Published in Canadian Center of Science and Education, vol. 7, No. 10).

§ Rastbin, S. (2011) “The Impact of Permeability on Social Capital in Urban Fabrics; the Case of Isfahan-Iran (Published in European Journal of Social Sciences, Volume 22, Number 3)

§ Rastbin, S. (2017) “Designing the Optimum Plan for Regenerating the Pedestrian Network of Historic Districts Using Bi-level Programming; Case Study of Historical-Cultural District of Tehran, Iran, (Published in Journal of Industrial Engineering and Management Studies)

§ Rastbin, S. (2017) “A fuzzy based algorithm for optimizing the pedestrian walking network; case study of Tehran historic district, (Accepted in Journal of Engineering and Applied Sciences)

§ Rastbin, S. “Proposing a Novel Mathematical Model for Optimizing Pedestrian Flow in Urban Fabrics and Solving by NSGA II approach (Submitted in Urban Design Journal (ISI) – under refereeing).

 

سوابق پژوهشی

§     احراز رتبه برتر پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان “مجموعه تفریحی-درمانی آبگرم محلات” در پنج سال اخیر دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان.

§          عضویت در انجمن استعدادهاي درخشان دانشگاه هنر اصفهان، به مدت 4 ترم به علت دارا بودن معدل بالاي  18.

§      ثبت اختراع (1) در سازمان اختراعات کشور (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) تحت عنوان” فرآیند بهینه سازي شبکه هاي شهري با تعیین نقاط کلیدي و استراتژیک شهري”  سال 1390.

§      ثبت اختراع (2) در سازمان اختراعات کشور (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) تحت عنوان” فرآیند نوین توزیع بهینه جریان¬هاي شهري در بافت هاي شهری” سال 1391.

§     ثبت اختراع (3) در سازمان اختراعات کشور (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) تحت عنوان” فرآیند کمی سازي کیفیت هاي شهري جهت قابلیت اعمال در ساختار شبکه هاي شهري” سال 1391.

§         تایید علمی و فنی اختراعات ثبت شده از سوي بنیاد ملی نخبگان  (برترین مرجع پژوهشی کشور).

§         پذیرش اختراعات ثبت شده در جشنواره منطقه¬اي اختراعات کشور، برگزار شده توسط بنیاد ملی نخبگان، آذر ماه سال 1390.

§         کسب مدال برنز دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران کشور – سال 1390.

§         ثبت نرم افزار تحت عنوان “سامانه بهینه سازي شبکه هاي شهري” در شوراي عالی انفورماتیک کشور – تحت بررسی و ثبت .

کسب رتبه

کسب مقام دوم در نخستین همایش ملی معماري و طراحی شهري، برگزار کننده: وزارت مسکن و شهرسازي، طراحی مدرسه با رویکرد نوین آموزشی-  سال 1385

توانمندی ها
تسلط به روش تحقیق در مطالعات شهری
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up