حمید فرجادی

حمید فرجادی کارشناس سیویل h.farjadi@gmail.com سوابق تحصیلی1384 – 1388           دانشگاه آزاد اسلامی                           لیسانس مهندسی عمران     سوابق حرفه ای1387 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                  سمت: مدیر پروژه   §         تهیه طرح آماده سازی اراضی حدود 100 هکتاری شرکت تعاونی مسکن … ادامه خواندن حمید فرجادی