جواد حسین زاده

سوابق تحصیلی

1392 1394          

دانشگاه امام رضا . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری    

 

1384 1388        

موسسه اموزش عالی خاوران

کارشناسی شهرسازی

سوابق حرفه ای

1395 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                 

سمت: مسئول دفتر محلی

 

§         اماده سازی سازی زمین 27 هکتاری آستان قدس رضوی و نظارت عالیه و کارگاهی (1398-      ). سمت: مسئول دفتر.

§         طرح ساماندهی بافت فرسوده رضاییه و سجادیه (1395-1397). سمت: مسئول دفتر.

§         طرح ساماندهی و طراحی شهری محور مصلی (1395- 1398). سمت: مسئول دفتر.

§         ح ساماندهی اراضی اطراف میدان شهید عباس پور (1395- 1398). سمت: مسئول دفتر.

§         تهیه طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی (1395- …). سمت: مسئول دفتر.

 

 

1394 ـ 1395          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز زیستا                                                                      

سمت: نماینده دفتر محلی مشاور

§         ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهر مشهد ،پهنه 6،جاده قدیم قوچان با دید شهر نگر (1394-1395). سمت: نماینده دفتر محلی مشاور

 

 

1393-1394          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  نقش محیط                                                              

سمت : کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

§         طرح تفصیلی و آماده سازی مرحله سوم توسعه فاز جنوبی شهر جدید گلبهار (1394). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

§         طرح تفصیلی شمال غرب شهر مشهد (1393). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

§         ساماندهی خین عرب (1393). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

 

 

1392                    

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز نقش پیراوش                                                             

سمت : کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

§         طراحی شهری بولوار اموزگار مشهد (1392). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

 

 

1390                    

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز مهرازان                                                                    

سمت: برداشتگر میدانی.

§         طراحی شهری محدوده بولوار شهید قرنی (1390). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و جی ای اس.

 

 

1390                    

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز پاد                                                                          

سمت: برداشتگر میدانی و کارشناس جی ای اس.

§         تهیه طرح‌های موضعی فریمان (فضاهای شهری) (1390). سمت: برداشت میدانی کارشناس جی ای اس.

§         طراحی شهری فریمان (1390). سمت: برداشت میدانی کارشناس جی ای اس.

مقالات منتشرشده

§         احمدی، علی و سعیدی منفرد، ساناز و حسین زاده، جواد (1394) “نقش پهنه‌های عملکردی بر حمل‌ونقل عمومی و دسترسی شهروندان (نمونه موردی : منطقه گردشگری سپاد) ” کنفرانس بین‌المللی مدیریت شهری.

 

§         احمدی، علی و سعیدی منفرد، ساناز و حسین زاده، جواد (1394) “ تاثیر رویکرد TOD  (توسعه حمل و نقل گرا) بر بهبود کیفیت زندگی شهری نمونه موردی قاسم اباد مشهد)” کنفرانس بین‌المللی مدیریت شهری.

§         خلیق، علی و لطیفی، محمد و حسین‌زاده، جواد (1389) “ تاثیر اختلاط کاربری‌ها برتولید سفرهای پایدار شهری” .

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، SPSS، Expert choice
زبان انگلیسی