الهه سیدعلی

سوابق تحصیلی

1394                

دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

 

1384 1388        

دانشگاه دکتر شریعتی . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی معماری

سوابق حرفه ای

1394 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس طراحی شهری/  کارشناس معماری

 

§         مطالعه و طراحی شهری خیابان­های انقلاب و نادر و نواب بندر بوشهر (1397-   1398). کارفرما: شهرداری بندر بوشهر، سمت: کارشناس طراحی شهری

§         آماده سازی زمین 13هکتاری بساک جزیره کیش (1397- 1398).کارفرما: شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده سازان کرانه کیش ،سمت: کارشناس معماری.

§         تدوین ضوابط نما منطقه 13 شهرداری شهر تهران (1397). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تدوین ضوابط نما منطقه 19 شهرداری شهر تهران (1397). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری محور 75 متری در شهر جدید شهریار در تبریز (1396). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری محور فردوسی شهر قم (1395- 1397). کارفرما: شهرداری شهر قم، سمت: کارشناس معماری.

 

 

1394 ـ 1395          

پروژه‌های شخصی                                                                            

§         طراحی آمفی­تئاتر شهر قدس (1394-1395). سمت: کارشناس معماری.

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، Revit، Photoshop، Sketch up