ابوبکر محمدی

سوابق تحصیلی

1396

دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری

 

1391- 1395

دانشگاه کردستان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی معماری

سوابق حرفه ای

1396 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس طراحی شهری                                                                                                                              

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1396-   …   ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین­راهی آفرینش تهران (1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی محله قلعه ­آبکوه مشهد (1397-1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری رودخانه ریحان شهر خمین (1396- 1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         بدنه­سازی بلوار فردوسی قم (1397- 1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه و جزییات معماری سیول  ،تاسیسات،نظارت،واقع درپهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (فضای سبز تثبیت شده) .(92).کارفرما:شخص حقیقی.سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         مطالعات و طراحی معماری مرحله 1و 2و 3 مجموعه فرهنگی و یادمانی شهید باکری و شهدای استان.(91_90).کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی.سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         خدمات مشاوره در طراحی معماری ونظارت براجرای مجموعه 230 واحدمسکن مهر واقع در محله 11 شهرجدید شیرین شهر خوزستان.(91_90).کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان.سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         خدمات مشاور برای تهیه طرح جامع معماری وطراحی شهری مرکز شهرجدید شیرین شهر.(89_88).کارفرما: شرکت عمران شهرجدید شیرین شهر.سمت:کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی معماری بلوک های مسکونی,سایت پلان,محوطه سازی و آماده سازی اراضی 90 هکتاری حوزه مسکونی اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان استان تهران.(89_88).کارفرما: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان تهران.سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی معماری مجموعه مسکونی 1507 واحدی مسکن مهر در شهر جدید پرند.(88_87).کارفرما: اتحادیه تعاونی های مسکن 14 گانه.سمت: کارشناس طراحی شهری.

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up، Revit، Rhino، 3D max
تسلط به زبان انگلیسی
تسلط به زبان کوردی