تاریخچه

شرکت مهندسین مشاور آرمانشهر در سال 1353 تاسیس شده است. این شرکت که بیش از چهار دهه سابقه فعالیت دارد، همیشه با اهداف و راهبردهای مشخص فعالیت نموده است. توجه به الزامات برنامه­سازی سیاست­گزاری در رشد و توسعه درونی و بیرونی شرکت به عنوان یک نهاد توسعه‌گر دانش بنیان و توجه به ارتقاء کیفی مستمر شرکت در مقاطع زمانی، کوتاه، میانه و بلندمدت از اهداف و مأموریت‌های اصلی آن بوده است. در این راستا خلاصه راهبردهای شرکت در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب ذیل تعیین می­شود:

  1. اهداف کوتاهمدت (دوره یکساله)
  2. به اتمام رساندن پروژه‌های جاری شرکت با بالاترین سطح کیفی؛ تعامل سازنده با نهادهای رسمی و قانونی کشور (شامل: معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برای به روز رسانی صلاحیت شرکت.
  3. تعریف و سازماندهی پروژه‌های جدید برای انجام؛ تقویت و تحکیم جایگاه تخصصی و به روزرسانی تجهیزات و تأسیسات پشتیبان انجام بهینه پروژه‌های جاری و پروژه‌های چشم‌انداز اقدام.
  4. اهداف میانمدت (پنج ساله)
  5. حفظ روند مطروحه در اهداف کوتاه‌مدت، همراه با تقویت سطح دانش و آگاهی کارکنان، تعریف پروژه‌های اجرائی پاسخده به الزامات فعالیت‌های پنج ساله، جابه‌جایی نیروهای کم مهارت با نیروهای دارای مهارت‌های بیشتر؛ ثبات کمی نیروها و ارتقاء کیفی سطح دانش و مهارت کارکنان، استفاده از نرم­افزارهای جدید حرفه­ای، ارتقاء سطح کرائی و کیفیت از طریق ISO و انجام پروژه‌های شهرسازی، معماری، طراحی شهری و … با مقیاس ملی.
  6. اهداف بلند مدت (10-15 ساله)
  7. حفظ روند مطروحه در اهداف میان‌مدت همراه با زمینه‌سازی به منظور کاریابی در سطوح منطقه­ای و بین­المللی؛ تجدید نظر در ساختار سازمانی شرکت در سازگاری با فناوری روز و نیازهای پیشرونده کشور (ایران)، تقویت، الزامات و نرم‌افزارهای کنترل پروژه و هدایت شرکت برای انجام پروژه‌های با مدیریت نیروهای جدید در آینده.